TCM - Vijf elementen  
   

De vijf elementen

De vijf elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur, namelijk: water, vuur, metaal, hout en aarde, welke gebruikt worden om eigenschappen en categorieen van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen en enkel door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden.

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt deze theorie gebruikt om patho-fysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten. Bijvoorbeeld: de Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede behoren allemaal tot het element Hout. Daarom zijn niet alleen de fysiologie en pathologie van de Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede verbonden met de beweging van Hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid. Emotionele woede duidt op problemen van de lever; pathogene veranderingen van de pezen houden verband met de lever en galblaas, en de pathofysiologische condities van de ogen worden ook met o.a. Lever en Galblaas in verband gebracht.