Voeding  
   

Voeding

De Chinese geneeskunde beschrijft de energetica van voedsel én vertering en heeft een individuele, ervaringsgerichte benadering. De mens in zijn uitwisseling met het geheel staat centraal.
De moderne westerse voedingsleer - gebaseerd op biochemie - richt zich op de microprocessen, zoals analyse en werking van voedingstoffen en het spijsverteringssysteem op celniveau. De laatste tientallen jaren is zeer veel belangrijke kennis aan het licht gekomen.
De natuur voedingsleer met zijn bio-energetische inzichten levert op haar beurt een onmisbare bijdrage waar het gaat om het definiëren van kwaliteit en vitaliteit van voedsel. Daarbij wijst ze op de wederzijdse verbinding van de consument en zijn milieu.

Deze benaderingen, zowel Oosters als Westers, hebben hun sterke en zwakke kanten. Maar opvallend is hoe ze naar elkaar toe groeien. Samen leveren ze sprankelende nieuwe inzichten en een krachtig werkzame therapie op, die uitgaan van onze eigen culturele en actuele situatie:

  • Voeding heeft invloed op ons gestel of constitutie (Jing), onze dagelijkse energie (Qi) en geestesgesteldheid (Shen).
  • Elk mens heeft een uniek spijsverteringssysteem dat vraagt om een individuele benadering.
  • Alleen zuiver en volwaardig voedsel dat op de juiste wijze wordt bereid, bezit levenskracht. Alleen vitaal voedsel is in staat om roofbouw op mens en milieu te voorkomen.
  • Voeding is naast zelfreflectie, beweging en uitwisseling één van de eerste aangewezen therapieën bij ziekte. Maar nog belangrijker is dat iedereen door middel van voeding aan zijn eigen genezingsproces kan werken.
 

 

 

Meer informatie?

Op de site van jouw kwaliteit van leven vind je allerlei recepten en kenmerken van voeding voor verschillende pathologieën. Zowel voor therapeut als patiënt.