Vergoedingoverzicht - Disclaimer
 

Disclaimer

  • Bij ziekte is medische begeleiding door een huisarts en/of medisch specialist/oncoloog gewenst.
  • Naast reguliere behandelmethoden zijn er complementaire maatregelen mogelijk waarvoor meer of minder wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Het betreft maatregelen op fysiek-, emotioneel-, mentaal-, sociaal-, stress- en zingeving niveau die binnen de invloedsfeer van de lezer liggen.
  • Genoemde complementaire behandelmethoden zijn aanvullend en niet bedoeld als een vervanging van reguliere behandeling en/of begeleiding door een huisarts/specialist.
  • De lezer is, in geval van ziekte, verantwoordelijk voor het vinden van medische begeleiding door een huisarts en/of medisch specialist/oncoloog.
  • De lezer is verantwoordelijk maatregelen betreffende zijn gezondheid die voortvloeien uit het bezoek aan deze site te bespreken met zijn huisarts en/of medisch specialist/oncoloog
  • De eigenaar van deze site spant zich in om juiste en up-to-date informatie te verstrekken betreffende beschreven complementaire behandelmethoden maar geeft geen enkele garantie op gehele of gedeeltelijke genezing en sluit behoudens gevallen van opzet en/of grove nalatigheid aansprakelijkheid uit voor psychische of fysieke schade die intreden ten gevolge van maatregelen voortvloeiende uit de informatie op deze site.

Let wel!
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie, hoeveel en in welke omstandigheden de zorgverzekeraar u vergoedt.